توليد خاويار در ايتاليا

حمل صحیح با استفاده از اکسيژن و کنترل دمای آب باعث عدم ايجاد استرس در ماهی خاوياری و حفظ کيفيت خاويار آن می شود. برای بدست آوردن کيفيت برتر از تجربه خاويار سازان ايرانی استفاده گرديد که همراه با ظرافت کاری ايتاليايی شيوه خاصی از توليد خاويار را رقم زد.

روز بعد از توليد، استادکار خاويار ها را کنترل و درجه بندی می کند. هوا گيری و بررسی کيفيت بسته بندی، ضامن ماندگار خاويار می باشد و فقط استاد کاران با تجربه قادر به انجام صحيح آن مي باشند.

لاشه ماهيان خاوياری عمدتا به بازار شرق اروپا صادر مي شود.

انتقال اين تجربه به ايران و استفاده از شرايط اقليمی خاص ايران برای باز سازی ذخاير و زنده کردن مجدد برند خاويار ايران با برافراشتن پرچم ايران برسر سفرهای مهم جهان دينی بود که ظهوری خودش را بر آن متعهد ميدانست. از سال ١٣٨۴ همراه با چند تن از بزرگان پخش خاويار در اروپا و آمريکا اولين قدم را برداشت و
مزرعه مرواريد قرق تالش را در سال ١٣٩٢ به خاويار رساندند. از سال ١٣٩۴ کليه اين تجربه فنی بازرگانی تبديل به ميراث خاويار شد که در ايران دارای ٢مزرعه و يک مزرعه جديدی در دست احداث و مرکز عمل آوری در رشت و دفتر بازرگانی در تهران است.


خاوبار بلوگا و خاويار بری از جمله محصولاتی است که در مزرعه ميراث در دهستان چوبر شهرستان حويق تالش با کد
G020 در شيلات ايران ثبت گشته و محصولات با کد سايتس ۵١٨ با برند ميراث خاويار کاسپين ايرانيان توليد و صادر مي شود.

ماهيان خاوياری در سنين مختلف سورتينگ و دسته بندی مي شوند که برای رشد و سلامت روحی آنها تاثير اساسی دارد.

قبل از اقدام به توليد خاويار کنترلهای لازم بر روی ماهی انجام مي گيرد تا از کيفيت خاويار آماده عمل آوری اطمينان حاصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *